Bedrijvendag 2016

FullSizeRender_1

Na het succes van vorig jaar, vond op woensdag 28 september 2016 voor de tweede keer de Bedrijvendag plaats. De commissie heeft hard gewerkt aan een mooie netwerk- en informatiedag voor de studenten Franse Taal en Cultuur.

Het welkomstwoord van de dag werd verzorgd door mevrouw Doetjes. Zij heeft het belang van het hebben van contacten met bedrijven benadrukt. Vervolgens heeft Tessa van Breeden de bezoekers en sprekers van de dag nogmaals welkom geheten en het programma aangekondigd.

Gedurende de dag konden de studenten kiezen uit vier workshops, verdeeld over twee rondes. Tijdens de eerste ronde werden er twee workshops verzorgd door Myron Schutte van France Personnel en Wim van Teeffelen van Ondernemen in Frankrijk. Zij benadrukten allebei de waarde van kennis van de Franse taal en cultuur als men ambitie heeft om te werken of ondernemen in Frankrijk.

FullSizeRender In de workshopronde die volgde was de beurt aan de Studenten Loopbaan Service (SLS) en Werken bij de EU. Loes Nordlohne van de SLS daagde de aanwezige studenten uit om na te denken over het praktisch nut van de door hun opgedane vaardigheden tijdens de studie Franse Taal en Cultuur. Tijdens de workshop van Jasper de Boer werd uitgebreid verteld over het is om voor de EU te werken, hoe je daar kunt solliciteren en werd er informatie verstrekt over traineeships.

Door goede zorgen van Lex Haemers van het Plexus was iedereen gedurende de dag voorzien van verse koffie, thee en lekkere koekjes. Na afloop vond de netwerkborrel plaats op de binnenplaats van het Plexus. Hier konden de studenten met de sprekers en elkaar verder kletsen over carrièremogelijkheden en kregen zij de kans om hun laatste vragen te stellen.

Op deze tweede Bedrijvendag hebben studenten nieuwe contacten op kunnen doen en zijn ze gemotiveerd om na te denken over hun eigen carrière. Dit betekent dat het doel van de dag is bereikt en dat er hoge verwachtingen zijn geschept voor de volgende Bedrijvendag.

Alle aanwezigen: hartelijk bedankt voor jullie mooie input en tot volgend jaar!

IMG_5981Tessa van Breeden – Voorzitter
Dominique Seelig – Secretaris
Janne Jehae – Penningmeester
Tessa Don – Assessor extern
Odette Pielage – Assessor Algemeen